MINISTROWIE OBRONY

Sheila E. Widnall

Urodziła się 13.VII.1938 r. w Tacoma w stanie Waszyngton.

Edukacja

1960 bakalaureat z astronautyki i aeronautyki w Massachusetts Institute of Technology (MIT),
1961 magisterium z z astronautyki i aeronautyki w MIT,
1964 doktorat w MIT.

Kariera

1964-1970 docent w MIT,
1970-1974 associate professor w MIT,
1974-1993 wykładowczyni (professor) w MIT,
1975-1979 kierowniczka działu mechaniki płynnej w MIT,
1979-1980 przewodnicząca fakultetu w MIT,
1979-1990 dyrektorka Fluid Dynamics Research Laboratory (Laboratorium Badawczego Dynamiki Płynnej),
1991-1992 przewodnicząca Komisji ds. Odpowiedzialności Akademickiej w MIT,
1992-1993 associate provost (przełożona, rektor) w MIT,
06.VIII.1993-31.X.1997 sekretarz (minister) sił powietrznych USA - wraz z sekretarzem obrony oraz sekretarzem armii i marynarki tworzyła kierownictwo Departamentu Obrony.
1998- profesor w MIT.

Jest autorką ponad 70 publikacji.