MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Roxana Méndez

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Panamskim. 15.IV.2010 r. została ministrem spraw wewnętrznych.