MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Regina Ip Lau Suk-yee

Urodziła się i dorastała w Hongkongu. Ukończyła studia na Uniwersytecie Hongkongu. W 1975 r. rozpoczęła swą urzędniczą karierę. We IX.1995 r. została dyrektorem w Departamencie Przemysłu. W VIII.1996 r. objęła stanowisko dyrektora ds. imigracji, które piastowała do VII.1998 r. Od 01.VII.1998 r. do 25.VII.2003 r. była sekretarzem bezpieczeństwa odpowiedzialnym za siły obronne Hongkongu i członkinią Rady Wykonawczej (quasi-rządu).