MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
GUBERNATORKI 1981-1990

Pirkko Anikki Työläjärvi (1938-)

1975-76 druga minister zdrowia i spraw społecznych,
1977-79 minister zdrowia i spraw społecznych,
1977-82 minister współpracy nordyckiej,
1979-81 druga minister finansów ds. podatków,
1981-82 minister handlu i przemysłu,
1982-85 wiceprzewodnicząca parlamentu (Eduskunty),
1982-83 przewodnicząca parlamentarnej komisji spraw zagranicznych,
01.IX.1985-31.VIII.1997 gubernator (Landshövding-Maraherra) prowincji Åbo/Turku ja Pori.