MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Pilar Elena Mazzetti Soler

Urodziła się 09.IX.1946 r. w Limie. W 1986 r. ukończyła studia medyczne na Państwowym Uniwersytecie Świętego Marka. Specjalizuje się w neurologii i jest także chirurgiem. W latach 1997-2004 wykładała na macierzystej uczelni. Od 16.II.2004 r. do 27.VII.2006 r. pełniła funkcję ministra zdrowia. Prezydent Alejandro Toledo zaproponował jej tekę ministra obrony, ale odmówiła twierdząc, że nie czuje się kompetentna w tym zakresie. W okresie 28.VII.2006-26.II.2007 była ministrem spraw wewnętrznych.