GUBERNATORKI 2006

Patricia Clara Pérez Zamorano

Z wykształcenia jest prawniczką. Należy do Partii Socjalistycznej. Pracowała w miejskiej służbie zdrowia w Iquique. 11.III.2006 r. prezydent Michelle Bachelet mianowała ją intendentką Regionu I Tarapacá. Funkcję tę pełniła do 22.I.2007 r.