GUBERNATORKI 2006

Patricia Carolina Costa de Rodríguez

Zasiadała w Zgromadzeniu Narodowym z ramienia Narodowego Sojuszu Republikańskiego (ARENA). Potem przeszła do Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Marti (FMLN). Pracowała w radzie miasta Santa Ana. 11.VIII.2009 r. została gubernatorką departamentu Santa Ana.