MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Patricia Carney

Urodziła się 26.V.1935 r. w Szanghaju w Chinach a dorastała w Kanadzie. Uzyskała bakalaureat z ekonomii i nauk politycznych oraz magisterium z planowania regionalnego i społecznego na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Pracowała jako dziennikarka i konsultantka ekonomiczna. Wyszła za mąż za Paula S. White'a, z którym ma 2 dzieci. W latach 1980-1990 zasiadała w federalnej Izbie Gmin jako posłanka Partii Postępowo-Konserwatywnej. Sprawowała następujące funkcje rządowe:

- ministra energii, kopalń i zasobów (17.IX.1984-29.VI.1986),

- ministra stanu ds. finansów (1984),

- ministra handlu międzynarodowego (30.VI.1986-30.III.1988)

- przewodniczącej Komisji Skarbowej (31.III-07.XII.1988).

Od 30.VIII.1990 r. zasiada w federalnym Senacie.