GUBERNATORKI 2006

Ona Balžekienė

Urodziła się 02.VI.1945 r. w Kelme. W 1972 r. ukończyła inżynierię technologiczną w Kowieńskim Instytucie Politechnicznym. Potem pracowała m.in. jako technolog laboratoryjna. Należała do Komunistycznej Partii Litwy, Litewskej Partii Kobiet, Nowej Demokracji – Partii Kobiet, Związku Liberałów i Centrum i (od 2006 r.) Ruchu Liberalnego Republiki Litewskiej. W latach 2007-2008 zasiadała w radzie miejskiej Kowna. Od 20.XII.2008 r. jest gubernatorką okręgu Kowno. Jej mężem jest Kazimierz, z którym ma dwoje dzieci: Vygintasa i Sigitę.