MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Olga Gólcher

Po 1989 r. pełniła funkcje wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Stowarzyszenia Prawników.

1987-1989 wiceburmistrzyni miasta Panama,
2004-30.IV.2006 wiceminister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,
30.IV.2006-
2008 minister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.