GUBERNATORKI 2006

Ustaza Nyandeng Malek Deliech

Należy do Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA).

2006-28.VI.2007 wicebubernator i minister opieki społecznej w stanie Warab,
28.VI.2007-25.IV.2010 minister edukacji w stanie Warab,
25.V.2010- gubernator stanu Warab (jej główną rywalką w wyborach była
Theresa Owen Dal z Kongresu Narodowego).