MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Noellie Alexander

Jest córką Mauritiańczyka i Seszelki. Urodziła się na Seszelach, ale dorastała w Mombasie w Kenii. Miała ośmioro rodzeństwa, z czego sześcioro pochodziło z pierwszego małżeństwa ojca. Matka zajmowała się krawiectwem. W 1969 r., po śmierci męża, zdecydowała się na powrót z dziećmi na Seszele. W wieku 55 lat została sparaliżowana, opiekowała się nią Noellie, która, po ukończeniu szkoły średniej pracowała także jako urzędniczka na policji. Ukończyła studia z administracji publicznej na Uniwersytecie Manchesterskim w Wielkiej Brytanii. W latach 1993-1998 była dyrektorem generalnym ds. administracji publicznej w Ministerstwie Planowania Gospodarczego. Od 1998 do 2001 r. była ministrem planowania gospodarczego, informacji i środowiska. W okresie 1998-2005 była ministrem administracji i ludzkiej siły roboczej (rezerw ludzkich). Nigdy nie wyszła za mąż. Jest matką jednego syna i babcią. Uważa się za feministkę.