GŁOWY REPUBLIK W JUGOSŁAWII
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Natasza Micić

Urodziła się 08.XI.1965 w Użicach jako Natasza Jovanović. Jest mężatką i ma córkę. Ukończyła prawo na uniwersytecie w Belgradzie. Była sekretarką w sądzie dystryktu w Użicach w latach 1992-1998. Od 1998 r. prowadziła własną praktykę prawniczą. W okresie rządów Slobodana Miloševicia broniła działaczy opozycyjnej organizacji "Otpor". Od 1996 r. należała do Obywatelskiego Sojuszu Serbii (GSS). W I.2001 r. została wiceprzewodniczącą serbskiego Zgromadzenia Narodowego (Skupsztiny), a 06.XII.2001 r. stanęła na jego czele. 30.XII.2002 r. została p.o. prezydenta Serbii, ponieważ 3 razy nie udało się wybrać głowy państwa. 13.XII.2003 r. parlament serbski został rozwiązany. 16.XII.2003 r. odbyły się w Serbii następne wybory prezydenckie, które znów nie były ważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Nowe wybory parlamentarne odbyły się 28.XII.2003 r. Po raz ostatni przewodniczyła obradom parlamentu (ale już jako była spikerka) 15.I.2004 r. Przewodniczącą parlamentu przestała być 04.II.2004 r. Jest zwolenniczką zwiększenia liczby kobiet w polityce. Od XII.2004 r. pełniła funkcję przewodniczacej Obywatelskiego Sojuszu Serbii (wcześniej była tam wiceprzewodniczącą). 07.IV.2007 r. GSS połączył się z Partią Liberalno-Demokratyczną i od tej pory pani Micić jest wiceprzewodniczącą tego ugrupowania. Jej mężem jest Miodrag Mićić.