MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Monique Bégin

Urodziła się 01.III.1936 r. w Rzymie we Włoszech. Z wykształcenia jest socjologiem i aministratorem.

04.I.1973-09.VII.1984 posłanka z ramienia Partii Liberalnej,
10.X.1975-14.IX.1976 parlamentarna sekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
14.IX.1976-15.IX.1977 minister skarbu i dochodu narodowego,
16.IX.1977-03.VI.1979 minister zdrowia i opieki społecznej,
03.III.1980-16.IX.1984 minister zdrowia i opieki społecznej.