KOBIETY-PREZYDENCI
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-
KOBIETY-WICEPREZYDENCI 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Micheline Calmy-Rey

Urodziła się 08.VII.1945 r. w Chermignon w kantonie Valais w rodzinie maszynisty Charles'a i Adeline Rey. Od 1979 r. należy do Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii (SPS).

1963 ukończyła Szkołę Handlową w St. Maurice, (kanton Valais),
1964 uzyskała bakalaureat z handlu w Sionie, (kanton Valais),
1968 uzyskała licencjat z nauk politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie,
1981-1997 posłanka w kantonalnym parlamencie (Wielkiej Radzie) Genewy (była m.in. przewodniczącą komisji finansów),
1986-1993 członkini zarządu Caisse d'épargne de Genève,
1986-1990 i 1993-1997  przewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii (SPS) w kantonie Genewy,
1991-1997 członkini Komisji Gubernatorów organizacji « Argos » w Genewie,
1992-1993 przewodnicząca kantonalnego parlamentu (Wielkiej Rady) Genewy,
1997-2002 wybrana w XI.1997 r. do rządu kantonalnego Genewy, minister finansów, wybrana ponownie w XI.2001 r.,
1998-2002 członkini Komisji Gubernatorów "Lady Michelham of Hellingly Foundation" (fundacji charytatywnej),
1998-2002 wiceprzewodnicząca oraz przewodnicząca funduszu pensji pracowniczych (CIA) w Genewie,
1998-2002 członkini zarządu Fonds d'équipement communal w kantonie Genewy,
03.XII.2001-30.XI.2002 premier rządu kantonalnego Genewy,
2002- członkini Komisji Dyrektorów Szwajcarskiego Banku Narodowego,
od 04.XII.2002 - członkini rządu federalnego,
01.I.2003- minister spraw zagranicznych,
01.I-31.XII.2006 i 22.IX-31.XII.2010 wiceprezydent Szwajcarii,
01.I-31.XII.2007 i 01.I-31.XII.2011 prezydent Szwajcarii
.

Jej mężem od 1966 r. jest André Calmy, z którym ma dwoje dzieci i troje wnucząt. Jest członkinią Rady Kobiet-Światowych Przywódców, organizacji mającej swoją siedzibę w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Rada zamierza “zachęcać młode kobiety do starań o przywódcze role w rządach”.