MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 

Melanie Johnson

Urodziła się 05.II.1955 r. Należy do Partii Pracy. W latach 1997-2005 zasiadała w Izbie Gmin. W tym czasie pełniła następujące funkcje rządowe:

1999-2001 ekonomicznej sekretarz skarbu,
2001-2003 parlamentarnej podsekretarz stanu ds. handlu i przemysłu,
2003-2005 parlamentarnej podsekretarz stanu ds. zdrowia (ministra zdrowia publicznego).