GUBERNATORKI 2006

Mayann E. Francis

Urodziła się i dorastała w dystrykcie Whitney Pier w Sydnej w prowincji Nowa Szkocja. Jest córką księdza George'a A. Francis i Thelmy D. Francis . Na Saint Mary’s University uzyskała stopień bakałarza nauk humanistycznych, a na Uniwersytecie Nowojorskim w USA zdobyła magisterium z administracji publicznej. W 2003 r. ukończyła studia teologiczne w Atlantic School of Theology. W latach 70-ych urzędowo zajmowała się obroną praw człowieka w Nowej Szkocji. Od 1994 r. piastowała wysokie funkcje w rządzie prowincji Ontario: w Ministerstwie Spraw Municypalnych i Mieszkalnictwa, Dyrektoriacie Kobiecym (jako asystentka wiceministra). Prowadziła własną kolumnę w gazecie "Halifax Chronicle-Herald". Od XII.2000 do XII.2003 r. była pierwszą kobietą-rzeczniczką praw obywatelskich w prowincji Nowa Szkocja. 20.VI.2006 r. premier Stephen Harper desygnował ją na pierwszą kobietę-Gubernatora Porucznika Nowej Szkocji. Zaprzysiężono ją 07.IX.2006 r. Tym samym stała się także pierwszą w historii Kanady czarnoskórą kobietą piastującą to stanowisko. Gubernator Porucznik jest przedstawicielem głowy państwa, monarchy angielskiego w prowincji. Choć Gubernator mianowany jest przez monarchę następuje to automatycznie po rekomendacji Premiera Alberty. Funkcje Gubernatora Porucznika są czysto honorowe i ceremonialne, choć teoretycznie może on wpływać na kształt polityki prowincjonalnej.