GUBERNATORKI 2006

Marzenna Stefania Drab

Urodziła się 20.II.1958 r. w Grudziądzu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz podyplomowe studia Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – Kierowanie Projektami na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojskowej 3189 w Grupie, później pracowała w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w banku PKO BP w Grudziądzu. We wrześniu 1992 r. trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy, z którego została zwolniona przez poprzednie władze Grudziądza. W grudniu 2002 r. wróciła do PUP i została jego dyrektorem. W maju 2004 r. objęła stanowisko sekretarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 27.I.2006 r. została wicewojewodą kujawsko-pomorskim. W okresie 24.VII-07.XI.2006 r., po dymisji swego szefa,  pełniła obowiązki wojewody. Jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu z 21.X.2007 r. kandydowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu toruńskim i uzyskała mandat poselski, zdobywając 7 396 głosów. Posłanką jest od 05.XI.2007 r.