MINISTROWIE OBRONY

Mary Collins

Urodziła się 26.IX.1940 r. w Vancouver w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. Z zawodu jest kobietą interesu.

11.V.1984-08.IX.1993 posłanka w Izbie Gmin z ramienia Partii Postępowo-Konserwatywnej,
30.I.1989-03.I.1993 minister współpracująca (associate minister) z ministrem obrony narodowej,
23.II.1990-03.XI.1993 minister ds. statusu kobiet,
04.I-24.VI.1993 minister stanu ds. środowiska i minister rozszerzenia działalności gospodarczej Zachodu,
25.VI-03.XI.1993 minister zdrowia i opieki społecznej oraz minister sportu amatorskiego.
Pracowała nad projektem reformy zdrowotnej w Rosji oraz zaangażowała się na rzecz promocji kobiet w polityce w Wietnamie i na Ukrainie.