MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA

Gladys [Maria] Marithza Ruiz Sánches de Vielman

Urodziła się 30.VIII.1945 r.

Wykształcenie:

W 1973 r. ukończyła prawo na Universidad Landivar. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i międzynarodowym prawie handlowym.
Języki (oprócz ojczystego): angielski, francuski i portugalski.

Kariera zawodowa:

1974 prawniczka specjalizująca się w prawie cywilnym, handlowym, prawie administracyjnym, konstytucyjnym i ochronnego (?Amparo),
1974- doradczyni firm handlowych w sprawach handlowych, finansowo-prawnych i własności intelektualnej,
1975-1980 Wydział Prawa Cywilnego I na Universidad Rafael Landívar - wykładała prawa osobiste i prawo rodzinne,
1979-1980 przewodnicząca Stowarzyszenia Prawników i Notariuszy AGAN,
1980 Wydział Prawa Cywilnego IV na Universidad Rafael Landívar - wykładała prawo dotyczące obligacji,
1980-1982 Wydział Prawa Cywilnego V na Universidad Rafael Landívar - wykładała prawo dotyczące kontraktów,
1987-1989 radczyni prawna w Fundacji Berhorsta, zajmującej się programami rozwojowymi,
1987-1989 konsultant programu pod auspicjami Banku Światowego na rzecz ustanowienia Funduszu Inwestycji Społecznych (FIS) oraz radczyni prawna programu pilotażowego FIS,
1988-1993 radczyni prawna w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gwatemali odpowiedzialna za międzynarodowe prawo handlowe,
1988-1993 doradczyni w Gwatemalskim Stowarzyszeniu Producentów Bananów,
1989 członkini grupy radców prawnych, którzy napisali regulamin (statut? Reglamento) prawny FIS i regulamin administracji personalnej FIS,
1989 członkini grupy radców prawnych, którzy przygotowywali różne projekty prawne dotyczące  Funduszu Inwestycji Społecznych (FIS), których ostateczna wersja została zaaprobowana przez Kongres Gwatemali,
1989-1990 radczyni prawna w Ministerstwie Finansów Publicznych zajmująca się negocjacjami kredytowymi z Bankiem Światowym, Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju i fundacjami zagranicznymi,
1990 członkini grupy radców prawnych, którzy przygotowywali różne projekty prawne dotyczące  Funduszu Potrzeb Społecznych (FES) dla Ministerstwa Rozwoju pod auspicjami PNUD,
1990-1993 członkini władz Centrum Studiów Politycznych (CEDEP),
1991 członkini władz Instytutu Gwatemalsko-Amerykańskiego (IGA),
1991-1993 negocjatorka rządu Gwatemali w Rundzie Urugwajskiej GATT,
1992 członkini władz Centrum Obrony Konstytucji (CEDECON),
1995 przewodnicząca gwatemalskiej filii Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawniczego (International Law Association),
1996-1997 członkini FUNDESA (Fundacji na rzecz Rozwoju Gwatemali) - doradzała tam w sprawach handlu zagranicznego,
1998-2000 pracowała na Georgetown University (USA), gdzie zajmowała się rozwiązywaniem problemów w Światowej Organizacji Handlu.

Kariera polityczna:

1994-1995 minister spraw zagranicznych Gwatemali - zajmowała pierwsze miejsce w gabinecie po prezydencie,
1996-2000 członkini rady Belice,
2000-2003 ambasador Gwatemali w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
2000-2003 stała reprezentantka Gwatemali w Międzynarodowej Organizacji Kawy (Organización Internacional del Café),

09.XI.2003 i 09.IX.2007 kandydatka na wiceprezydenta Gwatemali z ramienia Autentycznego Rozwoju Wewnętrznego (DIA, w 2003 r.) i Centrum na rzecz Akcji Społecznej (CASA, w 2007 r.).