GUBERNATORKI 2006

María Soledad Tohá Veloso

Urodziła się 24.VIII.1965 r. w mieście Chillán jako córka Maríi Angélicy Veloso, nauczycielki języka angielskiego, i lekarza Isidoro Tohá Gonzáleza. Z wykształcenia jest nauczycielką. Jest najmłodszą z czworga rodzeństwa. W 1989 r. sama założyła rodzinę. Jest matką trzech córek: Natalii, Cataliny i Soledad. Od swej młodości działała w różnych ruchach społecznych, a w 1986 r. przystąpiła do Młodzieżówki Socjalistycznej. 11.III.2006 r. prezydent Michelle Bachelet mianowała ją intendentką Regionu VIII Bío-Bío. Jej poprzednikiem na tym stanowisku był jej brat Isidoro. Swą funkcję pełniła do 04.I.2008 r.