MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

 

Maria Milczarek

Urodziła się 18.XI.1929 r. w Poznaniu. Była drugą, po Zofii Wasilkowskiej, kobietą-ministrem w historii Polski.

1968-1975 przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich,
1968-1981 członkini Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
1969-1980 posłanka na Sejm,
02.XII.1976-08.II.1979 minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska,
08.II.1979-21.XI.1980 minister pracy, płac i spraw socjalnych.