MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Margaret Elizabeth Austin

Urodziła się w 1933 r. W 1954 r. uzyskała stopień bakałarza z botaniki i zoologii na Uniwersytecie Canterbury. Potem pracowała jako nauczycielka i naukowczyni. Należała do Partii Pracy, a od 1995 r. do Zjednoczonej Nowej Zelandii (jako członkini-założycielka).

1984-1996 członkini Izby Reprezentantów,
09.II-02.XI.1990 minister spraw wewnętrznych i obrony cywilnej oraz minister sztuki, kultury i nauki,
1991-1995 minister edukacji, badań naukowych i technologii w gabinecie cieni,
1999-2005 kanclerz Uniwersytetu Lincoln.