GUBERNATORKI 2006

Margaret Alva

Urodziła się 14.IV.1942 r. w Mangalore w dystrykcie Południowa Kanara w stanie Karnataka jako córka P.A. Nazaretha i Elizabeth.L. Nazareth. 24.V.1964 r. poślubiła Niranjana Alvę, z którym ma córkę i trzech synów. Posiada doktorat z prawa obroniony na Mt. Carmel College and Government Law College w Bangalore. Na początku swej kariery zawodowej pracowała jako adwokatka. Należy do Indyjskiego Kongresu Narodowego. Jest katoliczką.

1974-1998 członkini federalnej Izby Stanów (izba wyższa),
1983-1985 członkini panelu wiceprzewodniczących Izby Stanów,
1984-1985 federalna minister stanu ds. parlamentarnych,
1985-1989 federalna minister stanu ds. młodzieży, sportu, kobiet, rozwoju dzieci i spraw parlamentarnych w Ministerstwie Rozwoju Zasobów Ludzkich,
1991 federalna minister stanu ds. personelu, publicznych zażaleń i emerytur,
1993-1995 zastępczyni bicza (prefekta) Partii Kongresowej w Izbie Stanów,
1993-1996 federalna minister stanu ds. personelu, publicznych zażaleń i emerytur oraz ds. parlamentarnych,
1999-2004 członkini federalnej Izby Ludowej (izba niższa),
1999-2004 członkini panelu przewodniczących Izby Ludowej,
06.VIII.2009- gubernator stanu
Uttarakhand.