GUBERNATORKI 2006

Marcela Ximena Hernando Pérez

W 1985 r. ukończyła chirurgię na Uniwersytecie Chile. Należy do Partii na rzecz Demokracji. Do 11.III.2006 r. stała na czele służby zdrowia w Regionie II Antofagasta. 11.III.2006 r. prezydent Michelle Bachelet mianowała ją intendentką tego regionu. Funkcję tę piastowała do 2008 r.