MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Lucienne Robillard

Urodziła się 16.VI.1945 r. w Montrealu w kanadyjskiej prowincji Quebec. Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym.

1989 minister kultury w prowincji Quebek,
1989-1994 minister edukacji i nauki w prowincji Quebek,
1994-1995 minister zdrowia w prowincji Quebek,
22.II.1995- członkini Izby Gmin z ramienia Partii Liberalnej,
22.II.1995-24.I.1996 minister pracy i minister odpowiedzialna za federalną kampanię referendalną w Quebeku,
25.I.1996-02.VIII.1999 minister ds. obywatelskich i imigracji,
01.V-18.VI.1996 p.o. ministra komunikacji oraz p.o. ministra wielokulturowości i imigracji,
03.VIII.1999-14.I.2002 minister odpowiedzialna za infrastrukturę,
03.VIII.1999-11.XII.2003 przewodnicząca Komisji Skarbu
,
02.VI.2002-11.XII.2003 minister odpowiedzialna za korporacje koronne,
12.XII.2003-19.VII.2004 minister przemysłu oraz minister odpowiedzialna za Agencję Rozwoju Gospodarczego Kanady i regionów Quebeku,
20.VII.2004- przewodnicząca królewskiej Privy Council (departament w Kancelarii Premiera i Sekretariat Gabinetu) w Kanadzie i minister ds. międzyrządowych (odpowiedzialna za współpracę między rządami prowincji i terytoriów).