MINISTROWIE OBRONY

Ljubica Jelušič

Urodziła się 16.VI.1960 r. w Koprze w Słowenii. Należy do Socjaldemokratycznej Partii Słowenii (SDSS).

Edukacja:

1985 bakalaureat z studiów obronnych i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
1988 magisterium z nauki obronnej (kultura polityczna obrony) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
1992 doktorat z nauki obronnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
1994–1995 naukowy stopień postdoktorancki zdobyty z socjologii militarnej w Królewskiej Akademii wojskowej w Brukseli w Belgii.

W trakcie studiów odbyła służbę wojskową. Ma stopień podporucznika.

Kariera zawodowa i polityczna:

1985–1992 asystentka na Uniwersytecie Lublańskim,
1993-1999 docent w Departamencie Studiów Obronnych
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
1995–1997 wicedziekan ds. badań naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
1999-2004 docent w Departamencie Studiów Obronnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
2000- kierowniczka Departamentu
Studiów Obronnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
2002-2004 profesor nadzwyczajny na Fakultecie Nauk Politycznych Uniwersytetu Zagrzebskiego,
2005- profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego,
21.XI.2008- pierwsza kobieta minister-obrony Słowenii.

Wśród jej licznych publikacji znajduje się, napisana wraz z Mojcą Pesec i wydana w 2002 r., książka pt. "Seksizem v vojaški uniformi" (Seksizm w wojskowym uniformie).