MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Liina Tõnisson

Urodziła się 24.V.1940 r. w Tallinie. W 1959 r. ukończyła tamtejszą Szkołę Średnią nr. 4, a w 1964 r. - Politechnikę Tallińską (Tallinn Technical University).
1964-1981 kierowała Eksperymentalną Fabryką Pionierskich Urządzeń,
1981-1989 pracowała w Biurze Analiz Ekonomicznych Departamentu Eksperymentów Gospodarczych,
1989-1992 pracowała w jednym z departamentów Ministerstwa Spraw Gospodarczych Estonii,
1992- 2003 członkini parlamentu,
1995 minister gospodarki i prywatyzacji,
1999-2002 wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej Estońskiej Partii Centrum,
2002-03 minister gospodarki,
2002-03 minister transportu i komunikacji.
Jest wdową i matką 2 synów. Zna język angielski i rosyjski.