MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Licelott Catalina Marte Hoffiz de Barrios

Urodziła się 30.IV.1934 r.

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła prawo na Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
1961: studia z zakresu prawa międzynarodowego na Sorbonie w Paryżu,
1962: studia z zakresu literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Columbia w USA,
1962: kursy dla studentów zagranicznych z zakresu historii Ameryki na Uniwersytecie Columbia w USA,
1983: studia podyplomowe z zakresu prawa zobowiązań na Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM),
1985-1986: studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń na Uniwersytecie Iberoamerykańskim (UNIBE).

KARIERA PARLAMENTARNA I POLITYCZNA:

1958 członkini Narodowej Federacji Prawniczej,
1959 młodsza radczyni w Doradztwie Prawniczym Władzy Wykonawczej,
1966 minister-consejero (radca?), zastępczyni delegata w stałej misji Dominikany w Organizacji Narodów Zjednoczonych,
1966 zastępczyni reprezentanta Dominikany w Zgromadzeniu Generalnym ONZ,
1967 obserwatorka z ramienia rządu Dominikany podczas 20-ej sesji Komisji ds. Prawnego i Socjalnego Statusu Kobiet w ONZ,
1967 zastępczyni reprezentanta Dominikany podczas 22-ej sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ,
1967-1974 reprezentantka rządu Dominikany ONZ-skiej Komisji ds. Prawnego i Socjalnego Statusu Kobiet,
1968-1971 ambasador, zastępczyni reprezentanta w stałej misji Dominikany przy ONZ,
1971 pełnomocna reprezentantka Dominikany w Zgromadzeniu Generalnym Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) w San Jose w Kostaryce,
1971 zastępczyni reprezentanta Dominikany podczas XXVI sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ,
1971-1978 tytularna reprezentantka Dominikany w Interamerykańskiej Komisji ds. Kobiet (CIM),
1972 członkini Narodowej Komisji ds. Rozwoju,
1972 pełnomocna reprezentantka Dominikany na Konferencji Państw Karaibskich ds. Problemów Morza na Santo Domingo,
1972-1973 przewodnicząca Narodowej Komisji Prawniczej,
1972 przewodnicząca delegacji Dominikany w Zgromadzeniu Interamerykańskiej Komisji ds. Kobiet (CIM),
1972 przewodnicząca komisji prawnej podczas 16-go Zgromadzenia CIM,
1973 koordynatorka 4-go seminarium ds. integracji latynoamerykańskiej w CIM,
1973 członkini Narodowej Komisji Radców,
1973 koordynatorka pierwszego narodowego sympozjum ds. Dominikany i systemów integracji w ramach OAS,
1973 przewodnicząca seminarium ONZ ds. Statusu Kobiet i Planowania Rodziny,
1973-1978 podsekretarz (wiceminister) stanu ds. zagranicznych,
1973 członkini komisji ds. kodyfikacji odpowiedzialna za wprowadzenie całkowitej równości prawnej kobiet,
1974 przewodnicząca grupy roboczej w ONZ przygotowującej nowy projekt Konwencji ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet,
1974 wiceprzewodnicząca 21-ej sesji ONZ-skiej Komisji ds. Prawnego i Socjalnego Statusu Kobiet,
1974-1978 radna miejska w dystrykcie narodowym z ramienia Partii Reformistycznej,
1974 przewodnicząca delegacji Dominikany w 27-ym Zgromadzeniu Interamerykańskiej Komisji ds. Kobiet (CIM),
1975 pełnomocna reprezentantka Dominikany na 5-ej sesji Zgromadzenia Generalnego OAS w Waszyngtonie w USA,
1975 przewodnicząca delegacji Dominikany oraz wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Konferencji ONZ ds. Międzynarodowego Roku Kobiet w Meksyku,
1975 p.o. sekretarza (ministra) spraw zagranicznych Dominikany,
1977 przewodnicząca delegacji Dominikany podczas 4-ej sesji 3-ej Konferencji ONZ ds. Praw Morza,
1978 regionalna konsultantka ds. Ameryki Środkowej i Karaibów w CIM,
1983- wykładowczyni międzynarodowego prawa publicznego na Universidad Central del Este (UCE),
1983-1986 sekretarz ds. międzynarodowych w Kolegium Prawniczym Republiki,
1984  wykładowczyni prawa cywilnego na Universidad Nacional Pedro Heríquez Ureña (UNPHU),
1986 radczyni w Narodowym Stowarzyszeniu Prawnicznym,
1989- członkini kierownictwa Chrześcijańsko-Społecznej Partii Reformistycznej (PRSC),
1989-1994 członkini Komisji Wykonawczej PRSC,
1989- wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (FIDA),
1990-1993 sekretarz stanu ds. finansów,
1993-1996 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i prezes Narodowej Ropy Państwowej
,
2002-2004
członkini Komisji Wykonawczej PRSC,
2002-2004 sekretarz ds. wyborczych w PRSC,
2002-2006 członkini Izby Deputowanych z ramienia PRSC z dystryktu narodowego.