MINISTROWIE OBRONY 

Leni Björklund

Urodziła się 05.VI.1944 r. Stopień bakałarza nauk humanistycznych (nauki społeczne) uzyskała na Uniwersytecie w Uppsali. Studiowała również teologię w Ersta. Oto jej krótkie CV:
1969-71 - asystentka na Wydziale Studiów Pedagogicznych w Sztokholmskim Instytucie Edukacji,
1971-XI.74 - konsultant ds. edukacji w Narodowej Komisji Edukacyjnej,
XI.1974-76 - ekspert w departamencie ds. kulturalnych Ministerstwa Edukacji i Nauki,
1977–79 komisarz miejski w zarządzie miejskim Järfälla,
1980-VI.1989 komisarz rady hrabstwa w Radzie Hrabstwa Sztokholmu,
01.VII.1989–V.1999  dyrektor w Instytucie Planowania i Racjonalizacji Zdrowia i Służb Społecznych,
VI.1999-2002 sekretarz generalna luterańskiego Kościoła Szwecji,
21.X.2002-06.X.2006 minister obrony (swe obowiązki objęła 04.XI).
Swego czasu była także m.in. członkinią i wiceprzewodniczącą Komitetu Wykonawczego Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP) w hrabstwie Sztokholmu.