WICEPREMIERZY 1920-90
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
MINISTROWIE OBRONY 

Lena Hjelm-Wallén

Urodziła się 14.I.1943 r. w Sala. W roku 1962 ukończyła szkołę średnią, a w 1965 - studia na uniwersytecie w Uppsali. W latach 1966-68 pracowała jako nauczycielka w Sala. W roku 1968 weszła w skład Komitetu Wykonawczego Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP) w Västmanland. Od 1969 r. zasiadała w Riksdagu (parlamencie). Potem pełniła następujące funkcje rządowe: ministrem szczególnie odpowiedzialnym za szkoły w ministerstwie ds. edukacji i kultury (1974-76), ministra ds. edukacji i kultury (1982-1985), ministra odpowiedzialnego za międzynarodową współpracę rozwojową (1985-1991), wicepremiera (16-27.II.1990 i 16.XI.1995-21.X.2002), ministra spraw zagranicznych (07.X.1994-06.X.1998) i, jako pierwsza kobieta w historii Szwecji, ministra obrony (30.IX-21.X.2002) oraz ministra sprawiedliwości (21.IX-11.X.2000). W ramach swej partii zajmowała następujące pozycje: członkini zarządu frakcji parlamentarnej SAP (1976-1982), członkini zarządu (komisji wykonawczej) SAP (1978-), przewodniczącej SAP w Västmanland (1986-1995), zastępczyni członka Komitetu Wykonawczego SAP (1987-1993), członkini Komitetu Wykonawczego SAP (1993-). W latach 1991-94 była wiceprzewodniczącą stałej komisji parlamentarnej ds. edukacji. Swego czasu była również przywódczynią młodzieżówki SAP oraz Narodowej Federacji Socjaldemokratycznych Kobiet w Västmanland, a także członkinią Komitetu Wykonawczego młodzieżówki SAP oraz komisji (zarządu) Federacji Stowarzyszeń Pracowników Edukacji.