KOBIETY-PREZYDENCI
KOBIETY-WICEPREZYDENCI 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA 2004- 

Laura Chinchilla Miranda

Urodziła się 28.III.1959 r. w San Jose jako córka Rafaela Ángela Chinchilli Fallasa, kontrolera generalnego Republiki w latach 1972-1987 (urzędnika nadzorującego finanse publiczne), oraz Emilce Mirandy Castillo. W 1981 r. ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Kostarykańskim w San Jose. W 1989 r. zdobyła stopień magistra polityki publicznej na Uniwersytecie Georgetown w Stanach Zjednoczonych.

Od 1990 r. pracowała w różnych organizacjach międzynarodowych zajmujących się sprawami Ameryki Łacińskiej i Afryki, m.in. w: UNDP, Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Międzyamerykańskim Banku Rozwoju (IDB). Pełniła tam funkcję konsultantki ds. reform wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa narodowego. Działa w takich międzynarodowych fundacjach, jak: Washington Office on Latin America (WOLA), Fundacja Ariasa na rzecz Pokoju i Postępu Ludzkiej (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano) oraz Fundacja na rzecz Pokoju i Demokracji (FUNPADEM). Opublikowała wiele książek, monografii i artykułów temat administracji sądowej, bezpieczeństwa narodowego i reform służb bezpieczeństwa. Prowadziła również wykłady na ten temat.

Należy do Partii Wyzwolenia Narodowego (PLN). W latach 1994-1996 była wiceministrem bezpieczeństwa publicznego, a od 1996 do 1998 roku pełniła funkcję ministra bezpieczeństwa publicznego, spraw wewnętrznych i policji w Kostaryce. W okresie 2002-2006 była członkinią kostarykańskiego Zgromadzenia Ustawodawczego. 05.II.2006 r. była zwycięską kandydatką PLN na pierwszego wiceprezydenta Kostaryki. Swą funkcję objęła 08.V.2006 r. Tego samego dnia została także ministrem sprawiedliwości. W okresie 31.III-25.IV.2008 pełniła obowiązki ministra bezpieczeństwa publicznego, spraw wewnętrznych i policji. 08.X.2008 r. odeszła ze stanowiska wiceprezydenta i ministra sprawiedliwości, by rozpocząć przygotowania do walki o nominację prezydencką swej partii. Zdobyła ją 10.VI.2009 r. 07.II.2010 r. została wybrana na pierwszą kobietę-prezydenta w historii Kostaryki. Pani prezydent została zaprzysiężona 08.V.2010 r. W 2000 r. poślubiła Jose Maria Rico Cueto, z którym ma syna, José Maríę Rico Chinchillę.