GUBERNATORKI 2006

Laila (Leila) Ghannam

Urodziła się w wiosce Deir Dibwan koło Ramallah. Należy do partii Fatah od czasów studenckich. Ma magisterium z doradztwa psychologicznego i edukacyjnego oraz doktorat z pedagogiki. Była dyrektorem generalnym w Ministerstwie Spraw Społecznych oraz stała na czele Centrum na rzecz Kobiecego Przywództwa "Watan". Jest stanu wolnego i nie ma dzieci.

2009 (przed VII-VIII) wicegubernator prowincji Ramallah wa-Al-Bira,
VIII.2009-22.I.2010 p.o. gubernatora
prowincji Ramallah wa-Al-Bira,
22.I.2010- gubernator
prowincji
Ramallah wa-Al-Bira (pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii Autonomii Palestyńskiej).