WŁADCZYNIE 1250

Kunegunda Halicka

Przyszła na świat w 1246 r. w posiadłościach swego dziadka ze strony ojca, Michała Wsiewołodowicza. Rodzicami Kunegundy byli Rościsław Michajłowicz, kniaź halicki, ban serbskiej Maczwy i Slavonii oraz Anna Arpadówna, córka króla Węgier Beli IV i królowej Marii Laskariny. 25.X.1261 r., w Bratysławie, została drugą żoną Przemysła Ottokara II Wielkiego, króla Czech. Jej poprzedniczką była Małgorzata von Babenberg. W tym samym dniu doszło do uroczystej koronacji pary królewskiej. Dziećmi Kunegundy i Przemysła byli: Kunegunda, Agnieszka, Wacław II Czeski (przyszły król Czech i Polski) oraz Małgorzata.

Królowa często towarzyszyła mężowi w turniejach i uroczystościach. Słynęła z urody i temperamentu. W 1273 r. elektorowie zebrali się w Ratyzbonie, by dokonać wyboru króla Niemiec. Wśród kandydatów był Przemysł. Wybrano jednak słabego, jak się wydawało, Rudolfa I Habsburga. Władca Czech nie zgodził się na oddanie mu hołdu i wycofanie z Austrii, którą zajął po wymarciu męskiej linii dynastii Babenbergów. 26.XI.1276 r. Przemysł i Ottokar zawarli porozumienie, na mocy którego Wacław, syn Kunegundy i Przemysła, miał poślubić Gutę, córkę Rudolfa I. Czesi mieli wycofać się z Austrii. Król czeski zwlekał jednak z wykonaniem postanowień traktatu i w rezultacie tego 26.VIII.1278 r. doszło do bitwy pod Suchymi Krutami. Zakończyła się ona zwycięstwem Rudolfa i śmiercią Przemysła.

Kunegunda została regentką Czech w imieniu swego 7-letniego syna, Wacława. Nie udało jej się zachować pełnej jedności i niepodległości państwa. Pretensje do tronu Czech zaczęli zgłaszać margrabia brandenburski Otto V Długi i książę wrocławski Henryk IV Probus. Królowa musiała zawrzeć sojusz z Rudolfem I, w celu chronienia siebie i dzieci. Potwierdziła, że Guta zostanie w przyszłości jej synową. Wacław został wywieziony do Szpandawy, a Otto V Długi rządził Czechami i Morawami jako regent mianowany przez Rudolfa I. W 1283 r., w zamian za olbrzymie odszkodowanie pieniężne, zrzekł się regencji na rzecz królowej Kunegundy. Wacław wrócił do Pragi.

Królowa dzieliła się władzą z swym kochankiem, Zawiszą z Falkenštejnu. Romansowali prawdopodobnie już za życia Przemysła Ottokara II. Na przełomie 1281/1282 r. urodził się ich syn, Jan. 02.VI.1284 r., w Pradze, jego rodzice zawarli związek małżeński. W 1285 r. Wacław poślubił Gutę von Habsburg. Królowa Kunegunda zmarła 09.IX.1285 r. prawdopodobnie na gruźlicę, dziedziczną chorobę Przemyślidów. Spoczęła obok siostry Agnieszki i rodziców Przemysława II w Pradze, w klasztorze klarysek.