GUBERNATORKI 2459- 
WŁADCZYNIE 1450

Krystyna Saksońska

Urodziła się 25.XII.1461 r. w Torgau. Była najstarszą córką księcia Ernesta Saksońskiego i księżnej Elżbiety, córki księcia Bawarii-Monachium Albrechta III. 06.IX.1478 r. wyszła za mąż za Jana, duńskiego następcę tronu. Z tego związku pochodzili: Jan, Ernest, Krystian II, Jakub, Elżbieta i Franciszek. Mąż Krystyny, jako Jan II Oldenburg, był królem Danii w latach 1481-1513, królem Norwegii w latach 1483-1513 i królem Szwecji w latach 1497-1501. Od 1481 do 1521 r. była królewskim szeryfem w hrabstwach Tranekær, Næsbyhoved, Koldinghus i Ribe w Danii. W latach 1500-1502 sprawowała rządy w Szwecji podczas nieobecności męża. W trakcie buntu była oblegana przez szwedzkich arystokratów i przebywała w niewoli w latach 1502-1503. Po śmierci Jana w 1513 r. wycofała się do swych dóbr, sprawując nadzór nad lokalną administracją. Zmarła 08.XII.1521 r. w Odense.