MINISTROWIE OBRONY

Kristin Krohn Devold

Urodziła się 12.VIII.1961 r. w Ålesund.

Edukacja i doświadczenie zawodowe:
1980 - ukończyła szkołę średnią,
1980-1981 - studiowała nauki ścisłe i matematykę w Oslo,
1985 - uzyskała stopień magistra z biznesu na Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen,
1985-1986 - dyplom z socjologii (stopień średniozaawansowany) po jednym roku studiów na uniwersytecie w Bergen,
1986-1987 - koordynator rynkowy w Norsk Data,

1997 - ukończyła kurs zarządzania w Norweskiej Wyższej Szkole Obrony Narodowej,
2000 - ukończyła kurs obrony ogólnej w Norweskiej Wyższej Szkole Obrony Narodowej

Posłanka w Stortingu (parlamencie):

1987-1992 - sekretarz frakcji parlamentarnej Partii Konserwatywnej w Stortingu,
1991-1993 - członkini parlamentu miejskiego w Oslo,
1992 członkini stałej komisji finansów w Oslo,
1993-1997, 1997-2001 i 2001-2005 - posłanka z Oslo,
1992-1993 członkini stałej komisji ds. rozwoju miejskiego w Oslo,
1993-97 - sekretarz Lagtingu,
1996-2001 - członkini Komitetu Wykonawczego Partii Konserwatywnej
19.X.2001-17.X.2005 minister obrony (jej następczynią została Anne-Grete Strøm-Erichsen).

Udało jej się zreformować armię, której struktury sięgały jeszcze czasów zimnej wojny. Aby stworzyć bardziej elastyczne siły, sprzedała jedną trzecią wojskowego majątku i przeprowadziła liczne zwolnienia. Ma opinię twardej zwolenniczki prawa i porządku. W 2003 r. jest jedną z najpoważniejszych kandydatów na sekretarza generalnego NATO. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.