MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Katarina Kresal

Urodziła się 28.I.1973 r. w Lublanie. Ukończyła tamtejsze Gimnazjum Bežigrad. W 1999 r. została absolwentką prawa na Uniwersytecie Lublańskim. Potem pracowała jako stażystka w Sądzie Najwyższym w Lublanie. Następnie była urzędniczką w Departamencie Spraw Handlowych w Sądzie Okręgowym w Lublanie. W 2000 r. została niezależną radczynią prawną ds. prawa handlowego i korporacyjnego w kancelarii "Kapitalska družba d.d." w Lublanie. W 2001 r. stanęła na czele departamentu prawnego w Western Wireless International. Od 2003 r. pracowała dla Miro Senica Attorneys at Law. Najpierw odbyła tam aplikację prokuratorską, a potem została prokuratorką. Kierowała tamtejszym departamentem ds. międzynarodowych i handlowych, a od 2005 r. była wiceszefową urzędu. Publikowała artykuły w międzynarodowych gazetach prawniczych oraz uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach. 30.VI.2007 r. została przywódczynią Liberalnej Demokracji Słowenii. Zdobyła mandat poselski w wyborach parlamentarnych z 21.IX.2008 r. Jej partia weszła w koalicję rządową z zwycieską Socjaldemokratyczną Partią Słowenii. 21.XI.2008 r. Katarina Kresal została ministrem spraw wewnętrznych.