GUBERNATORKI 2006

Karla Maria Henriëtte Peijs

Urodziła się 01.IX.1944 r. w Tilburgu. Studiowała ekonomię i socjologię organizacyjną na uniwersytetach w Nijmegen i Amsterdamie (Wolny Uniwersytet). Studia skończyła w 1985 r. Od tego czasu do 1989 r. wykładała ekonomię w utrechckim Kolegium Wyższej Edukacji Zawodowej. W ostatnich latach swej tamtejszej kariery koordynowała pracami w departamentach ds. ekonomii i stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. W latach 1982-1989 zasiadała w Radzie Prowincjonalnej (parlamencie) Utrechtu z ramienia Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA). W okresie 1989-2003 była posłanką w Parlamencie Europejskim. Od 27.V.2003 r. do 22.II.2007 r. pełniła funkcję ministra transportu, prac publicznych i gospodarki wodnej. Od 01.III.2007 r. jest królewskim komisarzem w prowincji Zeeland.