STRONA GŁÓWNA

KANDYDATKI NA PREZYDENTA

Na stronach tych znajdują się także nazwiska tych kobiet, które ubiegały się o nominację prezydencką w partyjnych prawyborach oraz tych, które zarejestrowały swe kandydatury prezydenckie, ale nie spełniły warunków niezbędnych do tego, aby ich nazwiska pojawiły się na kartach wyborczych.

KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1870-1990

KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2000-2003

KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-2010

KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2011-