WŁADCZYNIE 1300

Joanna Burgundzka

Urodziła się w 1291 r. jako córka Matyldy I, hrabiny Artois i pani de Conches, oraz hrabiego-palatyna Burgundii Ottona IV. W 1307 r., w Corbeil, poślubiła hrabiego Poitiers Filipa, drugiego syna króla Francji Filipa IV. Ich dziećmi byli: Joanna III Francuska (przyszła hrabina palatynka Burgundii i hrabina Artois, Flandrii i Brabancji), Małgorzata I (przyszła hrabina palatynka Burgundii i hrabina Artois), Izabela, Blanka Francuska, Filip. Ludwik i N.N. (córka). W 1314 r. wybuchł tzw "skandal w wieży Nesle". Młodsza siostra Małgorzaty, Blanka, i ich kuzynka Małgorzata zostały skazane za zdradę małżeńską na więzienie w Château-Gaillard. Joannę skazano na uwięzienie w w zamku Dourdan za pomaganie im w organizowaniu schadzek. Sama Joanna nie zdradziła męża. Swe uwolnienie i powrót do łask zawdzięczała królowej Klemencji Węgierskiej. 20.XI.1316 r. zmarł 5-dniowy król Francji i Nawarry Jan I Pogrobowiec. Żył i rządził tylko przez pięć dni. Regentem w jego imieniu był mąż Małgorzaty, który został następcą tego chłopca jako Filip V Wysoki. Joanna została królową-małżonką Francji. koronowano ją wraz z mężem 09.I.1317 r. w Reims.

Joanna była hrabiną palatynką Burgundii i Franche-Comté oraz panią Salins w latach 1315-1330. Panowała tam jako Joanna II. W 1329 r. odziedziczyła po matce hrabstwa Artois, Flandrii i Brabancji. Rządziła w nich pod imieniem Joanny I. Filip V zmarł 03.I.1322 r. Po śmierci męża królowa-wdowa osiadła w swych dziedzicznych dobrach. Zmarła 21.I.1330 r. w Roye-en-Artois. Pochowano ją obok męża w bazylice Saint-Denis. W swoim testamencie ufundowała w Paryżu, collège de Bourgogne. Jej następczynią została córka Joanna III Francuska.