GUBERNATORKI 2006

Jemma Nunu Kumba

Urodziła się w 1967 r. Pochodzi z plemienia Azande, największego w stanie Ekwatoria Zachodnia. Z wykształcenia jest politolożką i administratorką publiczną. Posiada także dyplom z rozwijania przywództwa kobiet. Od 1990 r. należy do Ludowego Ruchu Wyzwolenia Sudanu (SPLM). W trakcie pierwszej sudańskiej wojny domowej (1955-1972) przebywała z rodziną na wygnaniu. W 1983 r. wybuchła w Sudanie kolejna wojna domowa, która zakończyła się dopiero w 2005 r. Była jedną z niewielu kobiet uczestniczących w negocjacjach pokojowych. Jest aktywną bojowniczką o prawa kobiet. Odpowiadała za sprawy kobiet w Christian Aid, międzynarodowej agencji rozwojowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, i w Sudan Peace Fund Consortium. Współpracowała z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w Namibii i była konsultantką Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Od VIII.2006 r. zasiada w sudańskim Zgromadzeniu Narodowym. Kierowała tam parlamentarną komisją ds. ekonomicznych. W 2006 r. zasiadła także w Parlamencie Afrykańskim. Wchodzi w skład Biura Politycznego SPLM. 07.III.2008 r. została pierwszą gubernatorką stanu Ekwatoria Zachodnia. Usiłowała usunąć bazy Armii Bożego Oporu (lub Armii Oporu Pana, fanatycznej organizacji partyzanckiej) z południowego Sudanu. 25.IV.2010 r. niespodziewanie przegrała walkę o reelekcję. Pani Kumba jest mężatką i ma co najmniej dwoje dzieci.