MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Jacqueline Jill Smith

Urodziła się 03.XI.1962 r. w Malvern w Worcestershire. Uczęszczała do Dyson Perrins High School w macierzystej miejscowości. Jej rodzice byli nauczycielami. Uzyskała stopień bakałarza z filozofii, nauk politycznych i ekonomii w Hertford College na uniwersytecie w Oksfordzie. W latach 1986-1988 wykładała ekonomię w Arrow Vale High School w Redditch oraz w Haybridge High School w Hagley. W VI.1987 r. poślubiła Richarda J. Timney'a, z którym ma dwóch synów. Do 2007 r. mieszkała w Redditch, dopiero potem przeniosła się do Londynu.

Od 01.V.1997 r. zasiada w Izbie Gmin. W VII.1999 r. objęła stanowisko parlamentarnego podsekretarza stanu w Departamencie Edukacji i Zatrudnienia. Po wyborach parlamentarnych z 2001 r. została ministrem stanu w Departamencie Zdrowia. Dwa lata później objęła funkcję wiceministra ds. kobiet oraz ministra stanu ds. handlu i przemysłu. Na tym pierwszym stanowisku zasłynęła z projektu ustawy (przyjętego następnie przez parlament) o tzw. partnerstwie obywatelskim, będącym odpowiednikiem małżeństwa przeznaczonym przede wszystkim dla par tej samej płci. W 2005 r. została ministrem stanu ds. szkół (zastępczyni sekretarza stanu) w Departamencie Edukacji i Kwalifikacji. W okresie 05.V.2006-28.VI.2007 była głównym biczem rządowym oraz parlamentarną sekretarz skarbu. Od 28.VI.2007 r. do 05.VI.2009 r. była pierwszą w historii Wielkiej Brytanii kobietą na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. W wyborach z 06.V.2010 r. utraciła miejsce w Izbie Gmin.