WŁADCZYNIE 1150

Izabela

Zwana także Avisą, Hawisą, Hadwisą, Joanną lub Eleonorą. Urodziła się około 1170/1173 r. jako córka Wilhelma Fitz Roberta, 2. hrabiego Gloucester, i Hawisy de Beaumont. Ojciec uczynił ją dziedziczką hrabstwa. Zmarł w 1183 r. i Gloucester zostało częścią domeny królewskiej. W 1186 r. tytuł hrabiowski został kreowany na nowo i otrzymała go właśnie Izabela. 29.VIII.1189 r., w Marlborough Castle, poślubiła Jana bez Ziemi (przyszłego króla Anglii). Nie mieli dzieci. Małżeństwo zostało rozwiązane z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa w 1199 r., krótko przed wstąpieniem przez Jana na tron Anglii. Jednocześnie tytuł hrabiego Gloucester, który po ślubie przeszedł na Jana na mocy praw żony (de jure uxoris), został wcielony do domeny królewskiej. 20.I.1214 r. drugim mężem Izabeli został Geoffrey FitzGeoffrey, 2. hrabia Essex. Małżonkowie nie doczekali się potomstwa. Drugi mąż Izabeli zmarł 23.II.1216 r. We IX.1217 r. Izabela poślubiła huberta de Burgh, 1. hrabiego Kentu. Zmarła bezpotomnie 14.X.1217 r.