GUBERNATORKI 2006

Iwanka Todorowa Tauszanowa

Urodziła się w 1958 r. w Kazanlaku. Ukończyła historię, matematykę i informatykę na Uniwersytecie Świętego Klimenta Ohrydzkiego w Sofii. Posiada dwa doktoraty. Od 12.VIII.2009 r. jest gubernatorką dystryktu Kyrdżali w Bułgarii.