MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA

Irina Georgiewa Bokowa

Urodziła się 12.VII.1952 r. w Sofii. W 1976 r. ukończyła stosunki międzynarodowe na Państwowym Uniwersytecie w Moskwie. W latach 1977-82 pełniła funkcję głównego attache i trzeciego sekretarza w departamencie "ONZ i rozbrojenia" w ministerstwie spraw zagranicznych. Od 1982 do 1983 r. była trzecim sekretarzem w stałej delegaci Bułgarii do ONZ w Nowym Jorku. Przez dziewięć lat, między 1982 a 1991 r., obejmowała stanowisko drugiego, a później trzeciego sekretarza w departamencie "ONZ i rozbrojenia" w ministerstwie spraw zagranicznych. W latach 1992-95 pracowała w kilku firmach prywatnych. W II.1997 r. przyłączyła się do Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP) i weszła do parlamentu z jej ramienia. Do 1995 r. była sekretarzem w Rządowym Komitecie Integracji Europejskiej. Od VIII.1995 do II.1997 pełniła funkcję wiceministra spraw zagranicznych ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi i integracji europejskiej. W okresie VIII.1996-II.1997 była pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych. 27.X.1996 r. była kandydatką na wiceprezydenta z ramienia koalicji "Razem dla Bułgarii". Od 13.XI.1996 r. do 12.II.1997 r. pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych. Od II.1997 r. pełniła funkcję doradczyni szefa dyplomacji. W 2005 r. została ambasadorem Bułgarii we Francji i Monako oraz bułgarską delegatką do Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Od 22.IX.2009 r. jest dyrektorem generalnym UNESCO. Jest rozwódką, ma dwoje dzieci (córkę Naję i syna Pawła).