WŁADCZYNIE 750-1000

Irena

Urodziła się około 752 roku we wpływowej rodzinie Serantapechos w Atenach. W wieku 18 lat ta piękna dziewczyna została zabrana na dwór przez cesarza Konstantyna V (rządził w latach 740-775). 17.XII.769 r. została żoną jego syna i współwładcy, cesarza Leona IV (który panował samodzielnie w okresie 24.IX.775-08.IX.780). Zaraz po ceremonii zaślubin została koronowana. Wystawny ślub i koronacja miały miejsce w Konstantynopolu. 14.I.771 r. urodziła syna i następcę tronu, Konstantyna VI. Po śmierci Leona, 09.IX.780 r., nowym władcą został jego małoletni Konstantyn, a Irena miała rządzić jako regentka. Na początku 781 r. zaczęła szukać bliższych kontaktów z papiestwem i Karolingami. Prowadziła negocjacje dotyczące małżeństwa jej syna z Rotrudą, córką Karola Wielkiego i jego trzeciej żony Hildegardy Sabaudzkiej. Wysłała nawet na dwór frankijski urzędnika, który miał uczyć księżniczkę greki. Jednak w 787 r., wbrew woli syna, Irena zerwała zaręczyny i rok później ożeniła go ze słynącą z urody Marią z Paflagonii. Z tego nieudanego związku pochodziły dwie córki. Skutkiem tego było zerwanie pokojowych stosunków z Karolem. Władca Franków w 788 r. zagarnął Benewent i osadził tam na tronie Grimoalda. Ten w 788 r. dokonał najazdu na bizantyńską Kalabrię. Najbardziej znaczącym aktem z jej panowania jest przywrócenie kultu relikwii i obrazów. Swą sympatię do tego rodzaju kultu musiała ukrywać za życia męża. Po dojściu do władzy wystąpiła z inicjatywą likwidacji ikonoklazmu. Na taką okazję czekało tylko, sprzyjające obrazoburcom, stronnictwo młodszych przyrodnich braci cesarza Leona IV. Zawiązano spisek mający na celu osadzenie na tronie Nicefora, starszego z nich. Regentka szybko jednak odkryła ich zamiary, część opozycjonistów kazała stracić, a obu braci - wyświęcić na księży. Miało ich to wyeliminować z walki o tron. U progu swej regencji musiała również poradzić sobie z rebelią Elpidiusza, gubernatora Sycylii. Pierwsza flota, wysłana przeciw niemu w 781 r., została pokonana, ale druga pokonała siły rebeliantów w Afryce w 782 r. W 784 r. powołała na tron patriarszy w Konstantynopolu swego dotychczasowego sekretarza Tarazjusza i w 785 r. poinformowała papieża Hadriana I o swym zamiarze zwołania soboru powszechnego. Spotkało się z jego przychylną reakcją. Ten zebrał się w VIII.786 r. w konstantynopolitańskim Kościele Świętych Apostołów. Miano na nim wyjaśnić naukę Kościoła o ikonach i relikwiach. Przeszkodziła temu jednak już pierwszego dnia obrad armia, wśród której było wielu zwolenników obrazoburstwa. Cesarzowa ukarała ich wysłaniem do odległych prowincji w Azji Mniejszej i 24.IX.787 r. zwołała i przewodziła obradom II Soboru Nicejskiego, który przywrócił kult obrazów. Sobór zakończono uroczyście 23.X w Konstantynopolu, w pałacu cesarskim Magnaura. Irena i Konstantyn VI podpisali tom zawierający oficjalne określenie prawomocności kultu ikon jako władcy państwa. Cesarzowa zrobiła to jako pierwsza, co miało odzwierciedlać jej osobisty wkład w przywrócenie ortodoksji. Drugi Sobór Nicejski z 787 roku, siódmy Sobór Powszechny jest ostatnim w pełni uznawanym zarówno przez Kościół katolicki, jak i Kościół prawosławny. W 783 r. jej dworzanin eunuch Staurakios podbił Słowian w północnej Grecji. Wojska cesarzowej dotarły wtedy do miejscowości Beroa (dziś Stara Zagora), którą odbudowano i przemianowano na Irenopolis w V.784 r., kiedy to Irena i Konstantyn odbywali triumfalny przejazd przez Trację. Położyła tym podstawy pod przyszłą politykę ekspansji Bizancjum i rehellenizacji Bałkanów. Irena była także bezustannie dręczona przez napady kalifów z dynastii Abbasydów i w latach 782 i 798 musiała godzić się na warunki pokoju proponowane przez kalifów Musę al-Mahdiego i Haruna al-Raszida. Wydała na to olbrzymie sumy pieniędzy. Kolejnym problemem dla niej był młody cesarz, który miał już dość kurateli matki. Bardzo brutalnie stłumiła pierwszy spisek jego zwolenników, a syna zrugała i zamknęła w areszcie domowym. Zażądała od armii złożenia przysięgi, w której uznano by ją za pełnoprawną cesarzową, a Konstantyna tylko współregentem. Wojsko miało jednak dość jej rządów i w X.790 r. uznało Konstantyna za jedynego i prawowitego władcę. W XII.790 r. jej zaufani eunuchowie zostali wypędzeni z Konstantynopola, a cesarzowa zamknięta w pałacu Eleutheriosa. Nie pozbawiono jej tytułu augusty, a jej imię i wizerunek nadal pojawiały się na monetach. Konstantyn okazał się słabym władcą. Poniósł druzgocącą klęskę w wojnie z Bułgarami. Okazało się, że jest człowiekiem okrutnym i niesprawiedliwym. Po raz kolejny zorganizowano spisek mający na celu osadzenie na tronie jego stryja Nicefora. Cesarz krwawo rozprawił się z przeciwnikami, a Nicefora kazał oślepić. Następną sprawą, w wyniku której stracił wielu zwolenników, był jego rozwód. Zakochał się w Teodote, damie dworu swej matki, i oskarżył żonę o zamiar otrucia go. Patriarcha Tarazjusz odmówił zgody na nowy związek monarchy. Ten jednak był uparty i w 795 r. osadził żonę w klasztorze. Patriarcha został zmuszony do udzielenia mu we IX.795 r. rozwodu i ślubu z Teodote. Potem odbyła się koronacja nowej cesarzowej. W X.796 r. przyszedł na świat Leon, syn cesarskiej pary. Dziecko zmarło jednak już w maju następnego roku. Powszechnie związek jego rodziców uznawano za cudzołożny. Najbardziej przeciwni cesarzowi mnisi byli skazywani na wygnanie. Konstantyn VI już w I.792 r. przyznał z powrotem matce prawo do tytułu i tronu oraz mianował współwładczynią. Irena jednak ani myślała odwdzięczyć się mu za to lojalnością. Nawiązała kontakty z dawnymi stronnikami i rozpowszechniała informacje o "bezbożnym cudzołóstwie" cesarza. Przeciągnęła na swą stronę garnizony wojskowe i oficerów gwardii. 15.VIII.797 r. kazała oślepić Konstantyna i ogłosiła się pierwszą panującą we własnym imieniu cesarzową w historii Bizancjum. W aktach prawnych podpisywała się "Irena, basileus", czyli "Irena, cesarz".  Chcąc zyskać przychylność ludu i mnichów obniżyła podatki. Część elit zachodnich, skupionych zwłaszcza wokół papieża Leona III, uznała, że tron cesarski wakuje i w 800 r. ofiarowała godność cesarską Karolowi Wielkiemu. Ten ostatni podjął pertraktacje małżeńskie z Ireną. Karol przez ten związek chciał dodatkowo usankcjonować swój tytuł, a Irena zyskałaby jego poparcie w sprawach Italii. Myślano także o ponownym zjednoczeniu obu części dawnego Imperium Rzymskiego. Plany te pokrzyżował eunuch Aecjusz, jeden z faworytów monarchini, który chciał osadzić na tronie swego brata Leona, piastującego wysokie stanowiska w armii. To rozwiązanie nie odpowiadało jednak części dostojników państwowych, którzy zawiązali spisek, na czele którego stanął Nicefor, były minister finansów Ireny. Oburzenie także wywoływało to, że władczyni chce zostać żoną "zachodniego barbarzyńcy". Irena została obalona 31.X.802 r. Nowym cesarzem został Nicefor I. Na samym początku była władczyni została umieszczona w jednym z klasztorów na Wyspach Książęcych. Irena zmarła 09.VIII.803 r. na wygnaniu na wyspie Lesbos. W Kościele prawosławnym Irena odbiera cześć jako święta.

Źródła:

1. Mirosław J. Leszka, Synobójczyni i święta, "Mówią wieki" nr 9/2002,

2. Andrzej Donimirski, Niezwykłe kobiety w legendzie i historii, Kraków 1995,

3. Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyńskich, Warszawa 1996,

4. red. Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Kraków 2005.