GUBERNATORKI 2006

Ilona Antoniszyn-Klik

Urodziła się 26 czerwca 1975 r. we Wrocławiu i tu w 1995 r. ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego. Studiując w Niemczech w lach 1995-2000 zdobyła tytuł magistra ekonomii na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. W czasie studiów szczególnie zainteresowały ją ekonomia polityczna, teorie instytucji, jak i międzynarodowe finanse i bankowość. W 2001 r., po trudnych egzaminach wstępnych, rozpoczęłam studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu z dziedziny zagadnień instytucji i prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, gospodarki światowej, międzynarodowego prawa oraz stosunków transatlantyckich. Doświadczenie zagraniczne zdobywała nie tylko na Viadrinie i Akademii Dyplomatycznej ale także w takich renomowanych instytucjach jak Ecole Nationale D’Administration w Paryżu (francuska Wyższa Szkoła Administracji Publicznej) czy Helsinki University of Technology (Politechnika Helsińska w Finlandii). Pracuje nad doktoratem z zakresu negocjacji i teorii gier.

Współdziałała przy dwóch projektach Komisji Europejskiej poświęconych budowaniu silnych instytucji samorządowych i rządowych w Polsce. Ponadto zdobyła praktykę w promocji gospodarczej między Polską a Niemcami w Wielkopolskim Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej. Prowadząc działalność doradczą w latach 2005-2009 uczestniczyła jako konsultant w projektach dot. promocji współpracy między przedsiębiorstwami z Polski i Niemiec, współpracy gospodarki ze sferą badawczą jak i programowaniu środków unijnych na lata 2007-13.

W latach 2008-2010 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – najpierw jako zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, następnie jako zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 07.VI.2010 r. została wicewojewodą dolnośląskim. 21.XI.2010 r. kandydowała na prezydenta Wrocławia. W okresie 01-28.XII.2010 r. była p.o. wojewody dolnośląskiego. Mówi po niemiecku i angielsku oraz uczy się francuskiego i rosyjskiego. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jej hobby to spacery z psem, bieganie, rozmowy z przyjaciółmi, siatkówka. W 2009 r. wyszła za mąż za Daniela Klika.