GUBERNATORKI 2006

Hyara Rodríguez

W 1981 r. ukończyła studia z zakresu prawa i nauk społecznych. Jest członkinią Szerokiego Frontu.

2005-2010 członkini zarządu departamentu Montevideo,
26.II-10.V.2010 intendent departamentu Montevideo.