GUBERNATORKI 2006

Helena Hatka

Urodziła się w Wojcieszowie Górnym. Ukończyła studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych, z tytułem magistra socjologii, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu i Administracji Uniwersytetu Stanowego w Portland. Jest absolwentem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz Krajowej Szkoły Administracji na kierunku “Urzędnik w środowisku międzynarodowym”.

Od początku uczestniczyła w tworzeniu Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych. Była Pełnomocnikiem Regionalnym ds. Organizacji Regionalnej Kasy Chorych w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, a później pełniła funkcję Dyrektora LRKCh. Od połowy 1999 roku była Dyrektorem Generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a od stycznia 2002 roku pełniła funkcję Radcy Generalnego. W 2004 roku Helena Hatka wygrała konkurs na dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 1998 r. została szefową lubuskiej Kasy Chorych. Od 03.VIII.2005 r. była Dyrektorką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nim rozpoczęła karierę urzędniczą w Lubuskiem mieszkała w Lubinie k. Legnicy. Wówczas była związana z nieistniejącą już dziś Partią Chrześcijańskich Demokratów. 29.XI.2007 r. została wojewodziną lubuską.