MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Helen Liddell

Urodziła się 06.XII.1950 r. w Coatbridge w Szkocji jako Helen Lawrie Reilly. Jej ojciec był katolickim rolnikiem a matka protestantką. Helen pobierała nauki w Katolickiej Szkole Średniej Świętego Patryka w rodzinnym mieście. Należy do Partii Pracy. W okresie 1977-1988, jako pierwsza kobieta, była sekretarz generalną Szkockiej Partii Pracy. W latach 1994-2005 zasiadała w Izbie Gmin. W tym czasie pełniła następujące funkcje rządowe:

1997-1998 ekonomiczna sekretarz skarbu,
1998-1999 minister stanu ds. Urzędu Szkockiego (wiceminister i minister odpowiedzialna za edukację i przemysł),
1999 minister stanu ds. transportu w Departamencie Transportu, Środowiska i Regionów (nie była członkinią Gabinetu, ale brała udział w jego posiedzeniach),
1999-2001 minister stanu ds. handlu, przemysłu, energii i konkurencyjności w Europie,
2001-2003 sekretarz stanu ds. Szkocji.

Od 2005 r. jest ambasadorem Zjednoczonego Królestwa w Australii.